Něco málo o nás...


jsme občanské sdružení zaregistrované MV ČR pod č.j. VS/1-1/46147/01-R dne 13.2.2001.
Jsme malý klub,který zakládalo 13 členů a nyní je nás 18.